iCodeIT

Softwareudvikling og arkitektur

Om iCodeIT

iCodeIT er en enkeltmands konsulentvirksomhed, der drives af undertegnede, Michael Lund. Jeg er uddannet civilingeniør årgang 2000, og har siden beskæftiget mig med software udvikling indenfor forskellig brancher.

Jeg tilbyder hjælp med design/arkitektur og udvikling af software, primært indenfor .NET.

Som fastansat hos Nokia har jeg har skrevet software til mobiltelefoner i C, software til test af mobiltelfoner i C++ og C#. Hele vejen igennem har jeg haft stort set alle funktioner inden for softwareudvikling: Analyse, design/arkitektur, udvikling og test. Desuden har jeg undervist interne kunder i hvordan, man skriver plug-in moduler til den .NET applikation, vi udviklede.

Efterfølgende har jeg arbejde som IT konsulent hos to større pensionsselskaber (ATP og PFA) i forbindelse med udvikling af nye pensionssystemer under anvendelse af Edlund Liv.Net, og de nyeste .Net teknologier (WCF, WPF, LinQ m.m.). 

Jeg har desuden i en periode arbejdet for en kunde med udvilking af et større web-projekt, også med fokus på nye teknologier, hvor vi anvendte ASP.NET 3.5, MVC, Silverlight, WCF og Entity Framework.

Metodemæssigt har jeg erfaring med forskelige agile metoder (Scrum, Testdrevet udvikling (TDD) og forskellige metoder afledt af extreme programming). Jeg har naturligvis også kendskab til den traditionelle vandfaldsmodel.

Michael Lund